നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » SNAKE BITE POLICEMAN WHILE DUTY IN KOTTARAKKARA

    കൊട്ടാരക്കരയിൽ പൊലീസുകാരന് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റു

    കൊട്ടാരക്കര കൺട്രോൾറൂം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സജിയ്ക്കാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്...