നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » STUDENT DROWNED WHILE TAKING BATH IN ACHANKOVIL RIVER

    അച്ചൻകോവിലാറ്റിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാർഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

    സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കടവിൽ എത്തിയ ശ്രീലാൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം

    • |