നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » STUDENT SNAKE BITE AT SCHOOL AGAIN NEW

    BREAKING: സ്കൂളിൽ വിദ്യാർഥിക്ക് വീണ്ടും പാമ്പുകടിയേറ്റു

    ചാലക്കുടി സിഎംഐ കാർമൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായ ജെറാൾഡിനാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. ..