നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » SUCCESS OF EXPERIMENTAL INTEGRATED AQUACULTURE IN KERALA EXCELLENT YIELD IN BLUE MUSSEL HARVEST

    പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ നൂതന സംയോജിത ജലകൃഷി കേരളത്തില്‍ വിജയം; കല്ലുമ്മക്കായ വിളവെടുപ്പില്‍ മികച്ച നേട്ടം

    തമിഴ്നാട്ടില്‍ സിഎംഎഫ്ആര്‍ഐ നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ഇംറ്റ കൃഷിരീതി കേരളത്തിലും വിജയകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു വിളവെടുപ്പിലെ നേട്ടം

    )}