നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TEN THINGS TO KNOW ABOUT BJP S CHIEF MINISTERIAL CANDIDATE METROMAN E SREEDHARAN GH

    E Sreedharan| ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ മെട്രോമാ൯ ഇ ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട പത്ത് കാര്യങ്ങൾ

    രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ടെക്നിക്കൽ സർവ്വകലാശാലയായ കാക്കിനടയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    )}