നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TENDER COCONUT SALES FELL DRASTICALLY IN PAMBA VENDORS IN CRISIS TV SSS

    പമ്പയിലെ ഇളനീർ വിൽപ്പന വലിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു; കച്ചവടക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിൽ

    മണ്ഡലകാലത്ത് സാധാരണ ഒരു ദിവസം ശരാശരി 5000 ഇളനീരുകൾ നേരത്തെ വിറ്റു പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ വിൽപ്പന 3000 ത്തിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു (റിപ്പോർട്ട്- എസ് എസ് ശരണ്‍)

    )}