നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TEST RUN OF RO RO TRAIN IN KERALA SUCCESSFUL

    കൂകിപ്പാഞ്ഞ് റോറോ; കേരളത്തിലെ പരീക്ഷണയോട്ടം വിജയകരം

    റെയില്‍ വാഗണുകളിലേക്ക് ചരക്ക് ലോറികള്‍ കയറ്റി ഓടുന്ന രീതിയാണിത്.

    )}