നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » THE ELECTION COMMISSION HAS ASKED THOSE WITH CRIMINAL BACKGROUNDS TO EXPLAIN WITHIN 30 DAYS IF THEY ARE CONTESTING THE ELECTIONS

    Assembly election 2021 | ക്രിമിനല്‍ കേസുള്ളവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാമോ? 30 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷന്‍

    സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് വ്യവസ്ഥകള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്.