നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » THE MENACE OF AFRICAN SNAIL HAUNTS KANNUR JK TV

    കണ്ണൂരില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ചുകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷം; ഒച്ചിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രംഗത്ത്

    ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ചുകള്‍ ചക്കരകല്ലിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനങ്ങളുടെ മനസമാധാനം തന്നെ തകര്‍ക്കുകയാണ്