നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » THREE TEACHERS FROM UDAYAMPEROOR SNDP HIGHER SECONDERY SCHOOL GIVES THEM ONE MONTH SALARY TO CMDRF NEW TV DTP

    'മുഖ്യമന്ത്രീ, തവണകളായി പിടിക്കേണ്ട, ഒറ്റ തവണയായി ഇരിക്കട്ടെ...'

    One Month Salary to CMDRF | അധ്യാപകര്‍ക്കൊപ്പം ഏ‍ഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ സൂര്യദത്തനും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. റിപ്പോർട്ട് - ഡാനി പോൾ

    • News18
    • |