നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TIKKARAM MEENA ON ELECTION SYMBOL IN PALA BYELECTION

    രണ്ടില ലഭിക്കുമോ? ചിഹ്നത്തിൽ നിർണായകം ജോസഫിന്‍റെ നിലപാടെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ

    പി. ജെ ജോസഫ് എഴുതി തന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടില ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുവെന്നും ടിക്കറാം മീണ...

    )}