നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TRANSGENDERS CANTEEN IN PALAKAKD TV PRU NW

    'പുച്ഛിച്ചവർക്ക് മുൻപിൽ അഭിമാനത്തോടെ': ജനപ്രീതി നേടി ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ കുടുംബശ്രീ കാന്റീൻ

    പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവരുടെ കാന്റീൻ.  ഒരുമ എന്ന ട്രാൻസ്ജെന്ററുകളുടെ  കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റാണ് കാൻറീൻ നടത്തുന്നത്. 

    • News18
    • |