ട്രോളിങ് നിരോധനം ഇന്ന് അവസാനിക്കും; ചാകര പ്രതീക്ഷയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

52 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീൻപിടിത്ത ബോട്ടുകൾ വീണ്ടും കടലിലിറങ്ങും

  • News18
  • |