നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TWO STUDENTS MISSING AT MUTHALAPPOZHI1

    തിരുവനന്തപുരം മുതലപ്പൊഴിയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ കാണാനില്ല; തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു

    കടക്കാവൂർ എസ്ബിഎച്ച് എസ് ലെ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന ഹരിചന്ദ്, ദേവനാരായണൻ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കാണാതായത് .

    )}