നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » TWO YOUTHS WERE KILLED WHEN A MINIBUS AND A SCOOTER COLLIDED

    Road Accident | മിനി ബസും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾ മരിച്ചു

    യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടർ മിനി ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു

    • |
    )}