നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » VYTTILA KUNDANNUR FLYOVERS INAGURATED VIA VIDEO CONFRENCE

    കൊച്ചിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് വിട; വൈറ്റില-കുണ്ടന്നൂർ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

    നിരവധി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പാലങ്ങളുടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സർക്കാരിനു സാധിച്ചു. അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.

    )}