Home » photogallery » kerala » VYTTILA OVERBRIDGE CONSTRUCTION HAS RESUMED TV VVG

വൈറ്റില മേൽപ്പാലനിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു; സാമൂഹ്യ അകലവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാണ് നിർമ്മാണം

സാമൂഹ്യ അകലവും  സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ