നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    വയനാട്: കേരളത്തിന്‍റെ വി.ഐ.പി മണ്ഡലം

    2014ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽനിന്ന് 2016ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു വന്നപ്പോൾ വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ട് വിഹിതത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? ഏതൊക്കെ മുന്നണികളാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്?

    • News18
    • |
    )}