നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » WEDDING ENGAGEMENT THROUGH VIDEO CONFERENCING TV VVG UPDATED

    ചെറുക്കൻ ചെന്നൈയിൽ, പെണ്ണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ; കോവിഡ് കാലത്തെ വിവാഹ നിശ്ചയം ഇങ്ങനെ

    വധു അമൃത കൃഷ്ണ ബംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നും വരൻ രാകേഷ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നുമാണ് വാഹനിശ്ചയത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്

    )}