നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » A LITERATURE FESTIVAL HELD ON VIRTUAL SPACE

    വിർച്വൽ ലോകത്തിൽ ഒരു സാഹിത്യോത്സവം; എട്ടാമത് പമ്പ സാഹിത്യോത്സവത്തിനു തുടക്കമായി

    കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എഡിഷനുകളിൽ ആറും ചെങ്ങന്നൂരിലെ പമ്പാ തീരത്ത് വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹിത്യോത്സവം, കോവിഡ് കാല സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിർച്ച്വലായാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്

    )}