നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » A SOFTWARE ENGINEER STARTED AGRICULTURE AS A HOBBY AND EARN ONE LAKH A MONTH

    ഒരു ഹോബിക്കായി പേരയ്ക്കാ കൃഷി; ഐ.ടി എഞ്ചിനിയർ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ

    നാലു ലക്ഷം രൂപയാണ് റെഡ്ഡി കൃഷിയ്ക്കായി മുടക്കിയത്. എന്നാൽ ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞ വിളവെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ലഭിച്ചു

    • News18
    • |