നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » ACTOR MP SURESH GOPI CAME TO VISIT SRIDEVI WHO GREW UP IN AN ORPHANAGE IN PALAKKAD RV TV

    സുരേഷ്ഗോപിയെത്തി; ഭിക്ഷാടന മാഫിയയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കയറിയ ശ്രീദേവിയെ കാണാൻ

    പാലക്കാട് കാവശ്ശേരിയിലാണ് അപൂർവസംഗമം നടന്നത്.... (റിപ്പോർട്ട്- പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി)