നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » ARUN OVERCOMES DISABILITY THROUGH FARMING NJ TV

    ഇലക്ട്രിക് വീൽ ചെയറിൽ വിളവ് കടയിൽ എത്തിക്കും; അരുണിനിത് തിരക്കുപിടിച്ച വിളവെടുപ്പ് കാലം

    അരുണിൻറെ ജീവിതം ന്യൂസ് 18 ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇലക്ട്രിക് വീൽചെയർ അടക്കം നിരവധി സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു (റിപ്പോർട്ട്: സിവി അനുമോദ്)

    )}