നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CHRISTMAS 2021 CHURCHES LIT UP AS WORSHIPPERS MARK BIRTH OF JESUS CHRIST AMID MUTED CELEBRATIONS FOR COVID

    Christmas 2021 | കോവിഡിനിടെ നിശബ്ദമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ ജനനം അടയാളപ്പെടുത്തി ആരാധനാലയങ്ങൾ

    കോവിഡ് കാലത്തെ ക്രിസ്മസ് കാഴ്ചകൾ