നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » CURD STORE IN THIRUVANANTHAPURAM EASTFORT TV SSS

    ചൂടാണോ? കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെത്തിയാൽ നാടൻ മോര് കുടിക്കാം

    പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കോട്ടയ്ക്കകത്തെ നമ്മുടെ മോര് കടയിലാണ് ഈ നാടൻ മോരുള്ളത്. (റിപ്പോർട്ട്- എസ് എസ് ശരൺ)

    )}