നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » FACED TYPPICAL CONCERN OVER DECISION TO ADOPT AS A SINGLE WOMAN SAYS SWARA BHASKER

    Swara Bhasker| വിവാഹിതയാകാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം; നേരിടേണ്ടി വന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നടി സ്വര ഭാസ്കർ

    വിവാഹിതയാകാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ എതിർത്തത് നിരവധി പേർ