Home » photogallery » life » FATHER JOHNSON WHO IS ENGAGED IN CONSTRUCTION WORKS AS HE IS INTO CHURCH ACTIVITIES JK TV

പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷ‍ മാത്രമല്ല കല്ലും ചുമക്കും, കോണ്‍ക്രീറ്റ് കൂട്ടും; അധ്വാനവും ജോണ്‍സണ്‍ അച്ചന് പ്രാര്‍ത്ഥന പോലെ വിശുദ്ധം

പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥനകളും ശുശ്രൂഷകളും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോൺസൺ അച്ചനെ കാണണം എങ്കിൽ വീട് പണി നടക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരണം

)}