നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HAPPY JANMASHTAMI 2021 IMAGES WISHES QUOTES MESSAGES GREETINGS TO SHARE WITH FAMILY AND FRIENDS

    Janmashtami 2021 | സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും പങ്കുവെയ്ക്കാൻ ആശംസ കാർഡുകൾ

    കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടത്തിയത്. വീടൊരുക്കാം, വീണ്ടെടുക്കാം, വിശ്വശാന്തിയേകാം എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജന്മാഷ്ടമി സന്ദേശം.

    )}