നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH A UNIQUE NORM TELLS PEOPLE TO MAINTAIN ONE AND A HALF METER SOCIAL DISTANCING FOR PERFORMING SEX

    സെക്സിനായി ഒന്നര മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം; കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപൂർവ മാനദണ്ഡം

    രണ്ടുപേർ തമ്മിലെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനാണ് ഈ വിചിത്ര മാനദണ്ഡം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്

    )}