Home » photogallery » life » HEALTH CANCER RISK IS HIGHER IN MEN AND ITS LINK WITH DNA

എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷൻമാരിൽ ക്യാൻസർ കൂടുന്നു? കാരണവുമായി പുതിയ പഠനറിപ്പോർട്ട്

ക്യാൻസർ പുരുഷൻമാരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നത് കാരണം ചികിത്സ ഫലപ്രദമാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു