നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH IS ACIDITY TROUBLING YOU HERE S A DIET PLAN FOR YOUR ACIDITY ISSUES GH

    Acidity | അസിഡിറ്റി നിയന്ത്രിക്കാം; ദിവസവും ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലമാക്കൂ..ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

    കൃത്യനിഷ്ഠയില്ലാത്ത ഭക്ഷണക്രമം, ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കല്‍, ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കല്‍, അമിതാഹാരം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്‍ അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകും.

    )}