നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » HEALTH MOSQUITO DENGUE CAN BE

  ഡെങ്കി പ്രതിരോധിക്കാം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  ഈഡിസ്‌ വിഭാഗത്തിലുള്ള കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കി പരത്തുന്നത്. വീടിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചെറിയ ജലശേഖരങ്ങളിലാണ് ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ പ്രജനനം നടത്തുന്നത്

  • News18
  • |
  )}