നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » HEALTH NOROVIRUS OUTBREAK ALL YOU NEED TO KNOW ABOUT ITS SYMPTOMS PREVENTION TREATMENT

  Norovirus Outbreak |എന്താണ് നോറോവൈറസ്? ഈ രോഗം പകരുന്നത് എങ്ങനെ? ; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

  നോറോ വൈറസ് ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗമാണ്. മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും, ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് രോഗം പകരുന്നത്

  • News18
  • |
  )}