നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH SLEEPING WITH DOG GOOD HEALTH STUDY SAYS

    കൂടെയുറങ്ങാന്‍ മനുഷ്യനേക്കാൾ നല്ലത് നായ്ക്കൾ; പുതിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ‌‌

    അമേരിക്കയിലെ 962 സ്ത്രീകളിലാണ് സര്‍വ്വെ നടത്തിയത്.

    )}