Home » photogallery » life » HEALTH TRY THESE REMEDIES FOR A QUICK HANGOVER FIX

Happy New Year| ഹാങ്ങ് ഓവർ മാറ്റാൻ ഈ എളുപ്പവഴികൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ..

വമ്പൻ പാർട്ടികൾക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കും ശേഷം ഹാങ്ങ് ഓവർ സാധാരണയാണ്. ചിലരിൽ ഇത് മണിക്കൂറുകള്‍ ദിവസം മുഴുവനോ നീണ്ടുനിൽക്കാം.