നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HOW TO IMPROVE WORK FROM HOME IN TIMES OF COVID CV

    കൊറോണാകാലത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിയ്ക്കാൻ 10 കാര്യങ്ങൾ

    Work From Home Tips | കോവിഡ് 19 പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നിരവധി കമ്പനികള്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുകയാണ്. കേരളത്തിലും ഈ ട്രെന്‍ഡ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി. എന്നാൽ  വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലി ചെയ്യല്‍ ചിലപ്പോള്‍ വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്.

    )}