നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » I WAS UNRECOGNISABLE DUE TO STEROIDS SAYS DEEPIKA PADUKONE ON COVID BATTLE

    Deepika Padukone| 'മരുന്നുകൾ കാരണം തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാതായി'; കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ദീപിക പദുകോൺ

    കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് ദീപിക പദുകോണിനും കുടുംബത്തിനും കോവിഡ് ബാധിച്ചത്