നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » INDIA LIGHTS UP TO CELEBRATE DIWALI CHHATRAPATI SHIVAJI AIRPORT TO AKSHARDHAM TEMPLE TRANSPG

    Diwali 2021| ദീപപ്രഭയിൽ മുങ്ങി ഛത്രപതി ശിവജി വിമാനത്താവളം മുതൽ അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രം വരെ

    വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഗുരുദ്വാരകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ച് ദീപം തെളിയിച്ചു.

    )}