നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » INTERNATIONAL TIGER DAY 2021 IN PICS 5 FAMOUS TIGERS OF INDIAN NATIONAL PARKS

    International Tiger Day 2021: ചിത്രങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പാർക്കുകളിലെ 5 പ്രശസ്ത കടുവകള്‍

    കടുവകൾ ഗാംഭീര്യമുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ചില കടുവകൾ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയും സെലിബ്രിറ്റി പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

    )}