നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » KERALAS FIRST CYCLE TRACK UNVEILS IN KOZHIKODE TV MSK

    ഇനി സ്വൈര്യമായി സൈക്കിൾ സവാരി ഗിരിഗിരി; കേരളത്തിൽ സൈക്കിളിനു മാത്രമായുള്ള ട്രാക്ക് കോഴിക്കോട്ട്

    മറ്റുവാഹനങ്ങളുടെ ശല്യമില്ലാതെ സ്വൈര്യമായി സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലേക്ക് വരാം. റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ്. കെ

    )}