നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » KSRTC CONDUCTOR BECOMES A MODEL AFTER GIVE BACK GOLD

    കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ പാദസരം തിരിച്ചുനൽകി KSRTC കണ്ടക്ടർ മാതൃകയായി

    പത്തനംതിട്ടയിലെത്തി പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പോകുമ്പോഴാണ് ബസ് പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ സ്വർണ പാദസരം കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്

    • News18
    • |