Home » photogallery » life » LOOK OUT FOR THESE SIGNS IF YOU ARE IN LOVE

Love life | ഈ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണ്

'പ്രേമമെന്നാൽ എന്താണ് പെണ്ണേ, അത് കരളിനുള്ളിലെ തീയാണ് കണ്ണേ' എന്ന പാട്ടുപോലെയല്ല യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ