നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » MARADU FLAT DEMOLISION CHILDREN WROTE LETTER TO CM TV DTP

    മരട് ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ; വീട് പൊളിഞ്ഞുപോയാൽ സഹായിക്കുമോ? മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്  കുട്ടികളുടെ കത്ത്  

    ഇപ്പോൾ തന്നെ വീട് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വീട് പൊളിഞ്ഞ് പോയാൽ സഹായിക്കുമോയെന്നും കുട്ടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ട്/ ചിത്രങ്ങൾ- ഡാനി പോൾ

    )}