നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » PETTIMUDI AS AN EMPTY MEMORY LIKE A CEMETERY

    'ഒരു ശ്മശാനഭൂമി പോലെ തന്നെ ആളൊഴിഞ്ഞ് നീറുന്ന ഓർമ്മയായി, പെട്ടിമുടി': അനുഭവ കുറിപ്പ്

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തമുണ്ടായ പെട്ടിമുടി സന്ദർശിച്ചതിന്റെ അനുഭവം പറയുകയാണ് അഞ്ച് വര്‍ഷമായി വട്ടവടയില്‍ അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ അസിറ്റന്‍റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോബി ജോര്‍ജ്ജ്.

    )}