നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » PHOTO EXHIBITION BY JOJI ALPHONSE NW

    Two Lives | മൂവായിരം കിലോമീറ്ററിലകലെയുളള രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

    ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിലെ ഒസ്‌ല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചിമഘട്ട താഴ്‌വരയിലെ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കുള്ള അകലവും അടുപ്പവും കോർത്തിണക്കി എ.ജെ. ജോജിയുടെ ചിത്രപ്രദർശനം