നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » PRIYANKA CHOPRA BROKE ALL THE STEREOTYPES WITH HER MARRIAGE WITH NICK JONAS

    Priyanka Chopra and Nick Jonas| പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും പിന്തുണച്ചും മുന്നോട്ട്; മൂന്നാം വിവാഹ വർഷികം ആഘോഷിച്ച് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

    പ്രായത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഉയരത്തിലും പ്രിയങ്കയേക്കാൾ ചെറുതാണ് നിക്ക്. ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണെന്നത് പോലും കുറച്ചിലായിക്കാണുന്നവരുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് നിക്കും പ്രിയങ്കയും കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്നത്.

    )}