നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » PROTEST OF CATERING WORKERS IN FRONT OF SECRETARIAT ATTRACTED VIEWERS RV TV

    സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ കല്യാണപ്പെണ്ണും ചെക്കനും; പിന്നെ ഉഗ്രൻ സദ്യയും!

    ഓൾ കേരള കാറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനാണ് കല്യാണം നടത്തി സദ്യയും സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. (റിപ്പോർട്ട്- എസ് എസ് ശരൺ)