നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » RAILWAY PASSENGERS CAN WATCH MOVIES IN TRAINS SOON INDIAN RAILWAYS TO PROVIDE CONTENT ON DEMAND SERVICE

    ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ ഇനി പണം നൽകി സിനിമയും കാണാം; മൂവി ഓൺ ഡിമാൻഡുമായി റെയിൽവേ

    എല്ലാ പ്രീമിയം, എക്സ്പ്രസ്, മെയിൽ, സബർബൻ ട്രെയിനുകൾക്കും അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിനോദ സേവനങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് റെയിൽവേ

    )}