Home » photogallery » life » REASONS FOR PREMATURE GREYING

Premature greying | കൗമാരത്തിലേ തലമുടിയിൽ നര കയറിയോ? കാരണം ഇതാവാം

Reasons for premature greying | അകാലനരയുടെ അഞ്ചു കാരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം