നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » SABARIMALA TEMPLE IN KERALA REOPENS FOR CHITHIRA ATTAVISHESHAM

    Sabarimala | ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്രം വീണ്ടും തുറന്നു;കാഴ്ചകളിലൂടെ

    തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബാംഗമായ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മയുടെ ജന്മദിനമാണ് ചിത്തിര ആട്ടവിശേഷം

    )}